Available courses

Dištančná časť vzdelávania v inovačnom vzdelávaní Service learning vo výchove detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Dištančná časť vzdelávania v inovačnom vzdelávaní Service learning vo výchove detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Ciele tréningu:

·        Simulovať proces hodnotenia z pohľadu dvoch rolí: žiadateľ a hodnotiteľ

·        Porozumieť procesu hodnotenia predložených projektov;

·        Vyskúšať si proces hodnotenia skutočných SL projektov

·        Dosiahnuť pochopenie úlohy a zodpovednosti hodnotiteľov a hodnotiteliek

·        Zhromažďovať a vymieňať si skúsenosti zo skúseností hodnotiteľov a hodnotiteliek

·        Zhromažďovať často kladené otázky pre ďalšiu podporu pre žiadateľov;

·        Zabezpečiť transparentné a homogénne hodnotenie skúseností s regionálnou cenou SL


Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Tento kurz bol vytvorený ako follow-up projektu Capacity building in the social sector through the Development of Volunteer Programs at Social Institutions in the CEE Region Acronym: SOVOL. Projekt bol financovaný Európskou úniou vďaka programu Erasmus +, číslo zmluvy: 16/1/KA204/22920.