Available courses

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Tento kurz bol vytvorený ako follow-up projektu Capacity building in the social sector through the Development of Volunteer Programs at Social Institutions in the CEE Region Acronym: SOVOL. Projekt bol financovaný Európskou úniou vďaka programu Erasmus +, číslo zmluvy: 16/1/KA204/22920.